Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh T.Vương
Lên top