Di chúc của Bác Hồ được bảo quản thế nào suốt nửa thế kỷ qua?

Bút tích Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương
Bút tích Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương
Bút tích Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh T.Vương
Lên top