Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM:

Đi cắt rau, phát hiện thi thể người cháy đen