Đi Busan, Đài Loan (Trung Quốc) dễ dàng cùng Vietjet