Đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”.
Lên top