ĐH Thủy Lợi quyên góp gần 250 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt