Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top