Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG - HAI LẦN SẢN PHỤ, THAI NHI TỬ VONG:

Đều kết luận tắc mạch ối, bệnh hiếm gặp (!?)