Đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top