Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đêm nay (12.9) áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão