Đề xuất thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, cấp phường tại Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn
Lên top