Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh Quochoi.vn
Lên top