Đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định). Ảnh Quochoi.vn.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định). Ảnh Quochoi.vn.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định). Ảnh Quochoi.vn.
Lên top