Đề xuất phát triển Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các tờ trình. Ảnh: Minh Thành
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các tờ trình. Ảnh: Minh Thành
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các tờ trình. Ảnh: Minh Thành
Lên top