Đề xuất phân cả nước thành 7 vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh VGP
Lên top