Đề xuất nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn đang được xây dựng tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh (Ảnh: XH)
Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn đang được xây dựng tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh (Ảnh: XH)
Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn đang được xây dựng tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh (Ảnh: XH)