Đề xuất người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Đại biểu Vũ Trọng Kim - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu tại phiên thảo luận.Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Vũ Trọng Kim - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu tại phiên thảo luận.Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Vũ Trọng Kim - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu tại phiên thảo luận.Ảnh: Quốc hội
Lên top