Đề xuất Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ

Thêm ngày nghỉ lễ, người lao động có nhiều thời gian bên gia đình hơn và tái tạo sức lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thêm ngày nghỉ lễ, người lao động có nhiều thời gian bên gia đình hơn và tái tạo sức lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thêm ngày nghỉ lễ, người lao động có nhiều thời gian bên gia đình hơn và tái tạo sức lao động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top