Đề xuất nâng tuổi thanh niên lên 40 tuổi: Nâng bao nhiêu là hợp lý?

Ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: Quang Vinh
Ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: Quang Vinh
Ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: Quang Vinh
Lên top