Đề xuất mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí tới 500 triệu đồng

Hoạt động báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định có thể bị phạt tới 500 triệu đồng. Ảnh minh họa
Hoạt động báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định có thể bị phạt tới 500 triệu đồng. Ảnh minh họa
Hoạt động báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định có thể bị phạt tới 500 triệu đồng. Ảnh minh họa
Lên top