Đề xuất mở lại 10 đường bay từ TP.HCM, 6 đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết. Ảnh Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết. Ảnh Đức Tuân
Lên top