Đề xuất lập Hội đồng giám sát quyền lực của Trưởng đặc khu

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) - Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) - Ảnh: QH