Đề xuất giảm dần số năm đóng BHXH để giúp người lao động dễ nhận lương hưu

Đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Ảnh QH
Lên top