Đề xuất đưa danh mục nhà ở cho công nhân lao động vào kế hoạch đầu tư công

Đại biểu Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
Đại biểu Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
Đại biểu Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
Lên top