Đề xuất công dân Việt Nam xuất cảnh phải đóng "phí chia tay"

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn TP. Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn TP. Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn TP. Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top