Đề xuất cho người lao động được nghỉ thêm chiều thứ 7

Ông Bùi Văn Cường, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam
Lên top