Đề xuất cho kiểm sát viên, thẩm phán trải nghiệm ở phòng tiếp công dân

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: QH
Lên top