Đề xuất cảnh sát cơ động được mang vũ khí lên máy bay dân sự chống khủng bố

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình. Ảnh: QH
Lên top