Đề xuất bỏ viên chức suốt đời, chấm dứt cảnh “sáng cắp ô đi, tối cắp về"

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự án Luật tại phiên họp. Ảnh:Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự án Luật tại phiên họp. Ảnh:Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự án Luật tại phiên họp. Ảnh:Quochoi.vn
Lên top