Đề xuất bỏ quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, bãi bỏ 13 nhóm thủ tục liên quan

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh Quochoi.vn
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh Quochoi.vn
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh Quochoi.vn
Lên top