Đề xuất biến bãi giữa sông Hồng thành bãi đỗ xe: Liệu có khả thi?