Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

Để người dân thụ hưởng, đội ngũ công chức, viên chức phải thực sự tận tuỵ

GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi cùng PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi cùng PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi cùng PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
Lên top