Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ tư. Ảnh: UBKT Trung ương
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ tư. Ảnh: UBKT Trung ương
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ tư. Ảnh: UBKT Trung ương
Lên top