Đề nghị xem xét, kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài. Ảnh: BBL
Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài. Ảnh: BBL
Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài. Ảnh: BBL
Lên top