Đề nghị ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận vaccine AstraZeneca ở Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top