Đề nghị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với lái xe sử dụng ma tuý

Đại biểu Bùi Quốc Phòng đoàn Thái Bình. Ảnh: Quochoi
Đại biểu Bùi Quốc Phòng đoàn Thái Bình. Ảnh: Quochoi
Đại biểu Bùi Quốc Phòng đoàn Thái Bình. Ảnh: Quochoi
Lên top