Đề nghị Quảng Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

Bà Trương Thị Mai-Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Chung
Bà Trương Thị Mai-Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Chung
Bà Trương Thị Mai-Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Chung
Lên top