Đề nghị Na Uy mở cửa cho sản phẩm xuất khẩu truyền thống của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Na Uy Tone Troen. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Na Uy Tone Troen. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Na Uy Tone Troen. Ảnh: VGP.
Lên top