Đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh là kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 13. Ảnh: HT.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh là kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 13. Ảnh: HT.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh là kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 13. Ảnh: HT.
Lên top