Đề nghị kiểm điểm việc chậm báo cáo tạm ứng chi trả cho 1.336 công chức

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng (Ảnh: QH)