Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến

Ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Lên top