Đề nghị khai trừ Đảng với ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Cổng TT Bộ Công an
Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Cổng TT Bộ Công an
Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Ảnh Cổng TT Bộ Công an
Lên top