Đề nghị khai báo y tế bắt buộc đối với người địa phương khác về Hà Nội

Trước Hà Nội, Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online. Ảnh: Thuỳ Trang
Trước Hà Nội, Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online. Ảnh: Thuỳ Trang
Trước Hà Nội, Đà Nẵng yêu cầu người dân ra vào thành phố khai báo y tế online. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top