Đề nghị hỗ trợ giáo viên trường tư thục bị ngừng việc do COVID-19

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh Nhật Bắc
Lên top