Đề nghị duy trì giá trị sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết năm 2022

Sổ hộ khẩu. Ảnh: LĐO
Sổ hộ khẩu. Ảnh: LĐO
Sổ hộ khẩu. Ảnh: LĐO
Lên top