Đề nghị cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết 2022

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng kết luận một số nội dung. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng kết luận một số nội dung. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng kết luận một số nội dung. Ảnh Quochoi.vn
Lên top