Đề nghị bổ sung quyền lợi công dân trong dự thảo Luật An ninh mạng

ĐB Mùa A Vảng cho rằng cần bổ sung thêm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong dự thảo Luật An ninh mạng. Ảnh: QH
ĐB Mùa A Vảng cho rằng cần bổ sung thêm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong dự thảo Luật An ninh mạng. Ảnh: QH