Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Lên top