Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Huyện ủy Cô Tô

Kỳ họp thứ chín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Kỳ họp thứ chín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Kỳ họp thứ chín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTTW
Lên top