Đề nghị Anh xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top